Kurzy

Nejbližší termíny kurzů najdete v "aktualitách" na ÚVODní stránce.

Všechny kurzy jsou certifikované a jejich absolvováním se stáváte Praktikem - můžete toto energetické ošetření poskytovat ostatním.

ACCESS BARS®

Jaké by to bylo, mít sadu nástrojů, díky nimž se Váš svět stane šťastnějším a otevře se pro nové možnosti?

Na kurzu Access Bars® budeme spouštět v těle ozdravnou energii lehkým dotykem 32 bodů na hlavě a poznáme spoustu dalších užitečných nástrojů, které nám otevřou možnosti ke změně.

Co je obsahem kurzu?

 • získáte skripta a obrázkové návody
 • shlédneme instruktážní video zakladatele metody Garyho Douglase
 • 2x obdržíte a 2x poskytnete ošetření Access Bars®
 • dozvíte se o dalších nástrojích Access Consciousness a možnostech jejich využití
 • obdržíte nahrávku kurzu

Pro absolvování kurzu nemusíte mít žádné speciální přepoklady.

Absolvováním kurzu se stáváte Certifikovaným praktikem Access Bars® a můžete toto ošetření poskytovat vašim blízkým i klientům nebo se účastnit vzájemných výměn s ostatními praktiky.

ACCESS FACELIFT™

Je možné cítit se a vypadat mladší BEZ botulotoxinových injekcí, akupunkturních jehel a dalších traumat, které svému tělu vytváříme? Co když stárnutí těla je jen zafixovaný úhel pohledu, který je možné změnit?
Access Consciousness Facelift™ je úžasný proces, který může zvrátit příznaky stárnutí ve tváři a podobné účinky dokáže vytvořit i v celém těle. Pokud se zopakuje alespoň 20x, účinek bude trvalý.

Na kurzu Access Facelift™ se naučíme, jak používat energie na lifting a omlazení celého Vašeho těla za pomoci jemného, vyhlazujícího doteku, který rozmazluje tvář a šíji.

Co je obsahem kurzu?

 • získáte skripta a obrázkové návody
 • shlédneme instruktážní video zakladatele metody Garyho Douglase
 • 2x obdržíte a 2x poskytnete ošetření Access Consciousness Facelift™

Pro absolvování kurzu nemusíte mít žádné speciální přepoklady.

Absolvováním kurzu se stáváte Certifikovaným praktikem Access Consciousness Facelift™ a můžete toto ošetření poskytovat vašim blízkým i klientům nebo se účastnit vzájemných výměn s ostatními praktiky.

TĚLESNÉ PROCESY

Tělesné procesy pracují s energií těl a bytostí a jsou účinné pro ozdravení těl lidí i zvířat.

V jeden den můžete absolvovat až dva kurzy tělesných procesů, z nichž každý trvá asi 3 hodiny. Během kurzu získáte všechny informace potřebné k provádění procesu a zvolený proces jedenkrát poskytnete a jedenkrát obdržíte. Pro absolvování kurzu nemusíte mít žádné speciální přepoklady. Můžete si vybírat z více než 50 procesů, které řeší různé zdravotní obtíže.

Tyto Tělesné procesy můžete požadovat v rámci Energetického OŠETŘENÍ nebo se je můžete na Certifikovaném KURZu naučit sami používat:

 • Aktivace a aktualizace celkové imunity vůči nemoci lidstva  (Activation and Actualization of Total Immunity To The Sickness Of Mankind)
 • Aktualizace funkční tělesné rovnováhy  (The Actualization of Functional Body Balance)
 • Anafylaktický šok a Kvadrát laxace  (Anaphylactic Shock and Quadrate of Laxation)
 • Antalgické stíny  (Antalgic Shadows)
 • Bioenergetická aktualizace všech prvků pro zvrácení staroby a stárnutí a tvorba trvalého růstu do neurčitého života  (The Bioenergetic Actualization of all the Elements for the Reversal of Aging and Olding and the Creation of Continuous Growth into Indefinite Living)
 • Buněčná paměť  (Cellular Memory)
 • Circuitry
 • DMMD / De-molekulární manifestace a molekulární de-manifestace (De-molecular Manifestation and Molecular De-manifestation)
 • Eliminace a vyhlazení alergické solidifikace reakcí reality nesouhlasu a prokletí  (Elimination & Eradication of the Allergic Solidification of Reality Responses of Disagreement and Curses)
 • Eliminace a vyhlazení fyzické aktualizace katalytické plastinace  (Eradication & Elimination of the Physical Actualization of Catalytic Plastination)
 • Eliminace a vyhlazení specifických závažností  (Eradication & Elimination of Specific Gravities)
 • Eliminace a vyhlazení všech bodů pořádku zamčených ve Vašem těle a Vašem životě  (Elimination & Eradication of all the Order Points Locked into Your Body and Your Life)
 • Eliminace a vyhlazení všech příkazů schémat zamčených ve Vašem těle  (Eliminiation & Eradication of all the Orders of Schematics Locked in Your Body)
 • Eliminace a vyhlazení orgánů infikovaných démony a obnova životních možností  (Elimination & Eradication of Demon Infested Organs & Restoration of Life Inducing Possibilities)
 • Eliminace a vyhlazení zdrojových polí pro radioaktivní vznik úmrtí  (Elimination and Eradication of the Source Fields for the Radioactive Inception of Death)
 • BMM / Eliminace, vyhlazení a rozpuštění biomimetické a biomimetrické mimiky bolestí, cest a realit jiných lidí  (Elimination, Eradication and Dissipation of Bio Mimetic and Bio Mimetric Mimicry of Other Peoples Pains, Pathways and Realities)
 • Exit stage left
 • Inicilalizace, aktivace a exponencializace 90% kapacity a fungování mozku (Initialization, Activation and Exponentialization of the 90% Brain Capacity and Function)
 • Invokace (vyvolání) vtěleného hněvu  (Invocation of Anger Embodied)
 • Kompenzační proudy  (Compensatory Drift)
 • Korekce zraku
 • Lymfa
 • Magnetická přitažlivost k odpuzování všech generativních sexuálních energií a obnova všech vtělených generativních sexuálních energií  (Magnetic Attraction to the Repulsion of All Generative Sexual Energies and Restoration of all Generative Sexual Energies Embodied)
 • Meso-maskulární vtělení a eliminace a vyhlazení lidského DNA  (Meso-Muscular Embodiment and Elimination and Eradication of Human DNA)
 • MTVSS
 • Nulová suma traumatu  (Zero Sum of Trauma)
 • Obnova Hyperventilace  (Restoration of Hyperventilation)
 • Obnova imunocytózy (Restoration of Immunocytosis)
 • Obnova intenzity prostoru vtělení a doplnění energie radosti vtělení  (Restoration of Intensity of Space of Embodiment and the Energizing of Joy of Embodiment)
 • Obnova nekoneční flexibility ( Restoration of Infinite Flexibility)
 • Obnova oplození  (Restoration of Impregnation)
 • Obnova společenství se zemí  (Restoration of Communion with Eart)
 • Obnova strukturální integrity a funkce  (Restoration of Structural Integrity & Function)
 • Obnova vitality generace nervů  (Restoration of Vitality of Nerve Generation)
 • Odmocnina mínus jedné
 • Poziční HEPADS (Positional HEPADS)
 • Protilátky vědomí  (Antibodies to Consciousness)
 • Reciproční dimenze  (Reciprocating Dimensionalities)
 • Restrukturace geneticky modifikované makulární tvorby, která vytváří degenerativní slepotu   (Restructuring of Genetically Modified Macular Creation that Creates Degenerative Blindness)
 • Technicky a mechanicky vyvolaná paralaktická paralýza  (Technically and Mechanically Induced Parallactic Paralyzation)
 • Trojnásobné sekvenční systémy drogami způsobených scénářů perfekcionismu a šílenství   (Trifold Sequencing Systems of Drug Induced Scenarios, Perfectionism & Insanity)
 • TSS / Trojnásobné sekvenční systémy  (Trifold Sequencing Systems)
 • Vše je opakem toho, jak to vypadá a nic není opakem  toho, jak to vypadá a eliminace a vyhlazení nemoci lidstva  (Everything Is the Opposite of What It Appears To Be & Nothing Is the Opposite of What It Appears To Be and The Elimination and Eradication of the Sickness of Mankind)
 • Vtělení prostoru a jako prostor  (Embodiment Of and As Space)
 • Vymazání všech tukových buněk, které uzamykají pocity
 • Vymazání všech vyrobených pocitů vtělení  (Erasure of all Manufactured Feelings of Embodiment)
 • Vymýcení a ředění všech emočních intenzit a obnovení radosti z vtělení  (Eradication & Dilution of all Emotional Intensities and Restoration of the Joy of Embodiment)
 • Vyvolání hluchoty  (Invocation of Deafness)
 • Vyvolání slepoty  (Invocation of Blindness)
 • Vyvolání smrti  (Invocation of Death)
 • Vyvolání stupidity sexuality  (The Invocation of the Stupidity of Sexuality)
 • Zdrojové pole pro eliminaci a vhlazení chromatiky času  (Source Field for Elimination & Eradication of the Chromatics of Time)
 • Zdrojové pole pro eliminaci a vhlazení nemocí vyvolaných geneticky  (Source Field for the Elimination & Eradication of Genetically Impelled Diseases)
 • Zdrojové pole pro eliminaci a vhlazení toxických amalgámů  (Source Field for Elimination & Eradication of Toxic Amalgams)

Připravujeme pro Vás bližší informace o jednotlivých tělesných procesech...