Ošetření

 • Access Bars
 • Energetický Facelift
 • ESSE
 • Happy Mouth
 • Tělesné procesy - můžete si vybrat z nabídky více než 50 procesů, které řeší různé zdravotní obtíže.

ACCESS BARS

Je teď čas něco ve Vašem životě změnit? Jak by se Vám líbilo zbavit se myšlenek, pocitů a emocí, při kterých se necítíte dobře? Co když můžete s lehkostí zlepšit své vztahy, zdraví nebo se zbavit stresu a napětí a žít šťastný a spokojený život?

Při tomto ošetření spouštíme energii pomocí lehkého doteku 32 bodů na hlavě v různých kombinacích. Klienti se po ošetření cítí klidnější, spokojenější, (sebe) vědomější. Dokážou lépe vnímat své tělo a jejich mysl je otevřená pro možnosti, které dříve neviděli.

ACCESS FACELIFT™

Facelift je úžasný proces, který může zvrátit příznaky stárnutí ve tváři a podobné účinky dokáže vytvořit i v celém těle. Pokud se zopakuje alespoň 20x,  změní se struktura celého těla a účinek bude trvalý.

Při tomto ošetření spouštíme léčivé energie jemným dotekem v oblasti hrudníku, krku a obličeje. Tyto enegrie proudí do různých částí těla a tělo si samo volí, kde jsou pro něj největším přínosem. Omladí naše tělo uvnitř i na povrchu. Vyhlazují se vrásky, zpevňuje poprsí a posilují oslabené vnitřní orgány.

ESSE

Energetická syntéza strukturálního vtělení (ESSE) je jedinečný způsob práce s těly, který kombinuje  ruční manipulační techniku zaměřenou na pojivové tkáně a práci s energetickými systémy těla.

ESSE je navržen tak, aby vytvořil změny ve struktuře a tvaru těla, což má za následek snadnější pohyb a více lehkosti ve funkci různých energetických systémů. Vědecký výzkum dokazuje, že fasciální system, se kterým ESSE pracuje, reaguje na otázku. Nástroje Access Consciousness nás zvou, abychom byli v otázce ve všech aspektech našeho života a našeho těla.

HAPPY MOUTH™

Musíme trpět bolestí zubů, záněty, zubním kazem, ustupováním dásní,  řídnutím kostí či rozpaky nebo hanbou ohledně našich zubů a úsměvu? Ne - máme tu Happy Mouth™ Generative Energetic Dentistry.

V Happy Mouth™ stimulujeme na hlavě sérii bodů, které v těle aktivují spící systémy k nápravě a posílení zubů a obnovení jejich strukturální integrity a také systémy, které se zabývají zubními kazy a významem správné rovnováhy kyselin v ústech či aktivací zubního lůžka pro nové zuby. Jsou zde procesy na aktivaci mikroorganismů, které "požírají" zubní plak a kámen, dotykové procesy pro lokální infekce a mnohem více. Používáme také slovní čistící procesy. Jedná se o to, abychom byli schopni považovat ustní dutinu a zuby za něco, co se vyvíjí spíše než degeneruje a rozpadá a abychom zpracovali strachy či fobie, které máme ze zubařů a ošetřování zubů v jejich ordinacích. Mnoho lidí v noci skřípe zuby a mnozí z nás mají napětí v čelistech, což všechno ovlivňuje zdraví našich zubů, dásně a tím i stav celého těla - i toto má řešení. 

Systémy a body jsou:

 • Dontal Generative System - Dontal generativní systém - pro zdraví celé ústní dutiny;
 • Bone Restorative System - Systém obnoveni kostí - regenerace a posílení kostí
 • TMJ Restorative System - TMJ (Temporo-mandibulární kloub) obnovovací systém - zahrnuje bruxism, skřípání zubů, bolest sanic;
 • TMJ Generative System - TMJ Generativní systém - Aktivace zubního lůžka, základu, obnovení růstu zubů;
 • Gingival Restorative & Generative Systems - Ginivial restorativní a generativní systémy - obnova dásní a zdraví;
 • Lymphatic Restorative System - Lymfatický restorativní systém;
 • Salivary Glands Restorative System - Restorativní systém slinných žláz;
 • Tooth Structural Integrity - Strukturální integrita zubů;
 • Youthening Point - Bod mládnutí;
 • Hair Regeneration Point - Bod regenerace vlasů;
 • Awareness Point - Bod vnímání;
 • Insight Point - Bod vhledů;
 • Balance & Smart Points - Rovnováha a Chytré body;

Stále potřebujeme také pravidelnou péči o zuby - čištění kartáčkem a zubní nití a návštěvu zubního lékaře.

TĚLESNÉ PROCESY

Tělesné procesy pracují s energií těl a bytostí a jsou účinné pro ozdravení těl lidí i zvířat.

 • Eliminace znovu se objevujících bolesí hlavy a migrény
 • Obnova akustické vibrace a rozebrání a eliminace přenosu do elektrické vibrace  (Restoration of Acoustic Vibration and Edconstrucktion and Elimination of Transference into Electrical Vibration)
 • Generování akustické molekulární struktury (Generation of Acoustical Molecular Structure)
 • Aktivace a aktualizace celkové imunity vůči nemoci lidstva (Activation and Actualization of Total Immunity To The Sickness Of Mankind)
 • Aktualizace funkční tělesné rovnováhy (The Actualization of Functional Body Balance)
 • Anafylaktický šok a Kvadrát laxace (Anaphylactic Shock and Quadrate of Laxation)
 • Antalgické stíny (Antalgic Shadows)
 • Bioenergetická aktualizace všech prvků pro zvrácení staroby a stárnutí a tvorba trvalého růstu do neurčitého života (The Bioenergetic Actualization of all the Elements for the Reversal of Aging and Olding and the Creation of Continuous Growth into Indefinite Living)
 • Buněčná paměť (Cellular Memory)
 • Circuitry
 • DMMD / De-molekulární manifestace a molekulární de-manifestace (De-molecular Manifestation and Molecular De-manifestation)
 • Eliminace a vyhlazení alergické solidifikace reakcí reality nesouhlasu a prokletí (Elimination & Eradication of the Allergic Solidification of Reality Responses of Disagreement and Curses)
 • Eliminace a vyhlazení fyzické aktualizace katalytické plastinace (Eradication & Elimination of the Physical Actualization of Catalytic Plastination)
 • Eliminace a vyhlazení specifických závažností (Eradication & Elimination of Specific Gravities)
 • Eliminace a vyhlazení všech bodů pořádku zamčených ve Vašem těle a Vašem životě (Elimination & Eradication of all the Order Points Locked into Your Body and Your Life)
 • Eliminace a vyhlazení všech příkazů schémat zamčených ve Vašem těle (Eliminiation & Eradication of all the Orders of Schematics Locked in Your Body)
 • Eliminace a vyhlazení orgánů infikovaných démony a obnova životních možností (Elimination & Eradication of Demon Infested Organs & Restoration of Life Inducing Possibilities)
 • Eliminace a vyhlazení zdrojových polí pro radioaktivní vznik úmrtí (Elimination and Eradication of the Source Fields for the Radioactive Inception of Death)
 • BMM / Eliminace, vyhlazení a rozpuštění biomimetické a biomimetrické mimiky bolestí, cest a realit jiných lidí (Elimination, Eradication and Dissipation of Bio Mimetic and Bio Mimetric Mimicry of Other Peoples Pains, Pathways and Realities)
 • Exit stage left
 • Inicilalizace, aktivace a exponencializace 90% kapacity a fungování mozku (Initialization, Activation and Exponentialization of the 90% Brain Capacity and Function)
 • Invokace (vyvolání) vtěleného hněvu (Invocation of Anger Embodied)
 • Kompenzační proudy (Compensatory Drift)
 • Korekce zraku
 • Lymfa
 • Magnetická přitažlivost k odpuzování všech generativních sexuálních energií a obnova všech vtělených generativních sexuálních energií (Magnetic Attraction to the Repulsion of All Generative Sexual Energies and Restoration of all Generative Sexual Energies Embodied)
 • Meso-maskulární vtělení a eliminace a vyhlazení lidského DNA (Meso-Muscular Embodiment and Elimination and Eradication of Human DNA)
 • MTVSS
 • Nulová suma traumatu (Zero Sum of Trauma)
 • Obnova Hyperventilace (Restoration of Hyperventilation)
 • Obnova imunocytózy (Restoration of Immunocytosis)
 • Obnova intenzity prostoru vtělení a doplnění energie radosti vtělení (Restoration of Intensity of Space of Embodiment and the Energizing of Joy of Embodiment)
 • Obnova nekoneční flexibility ( Restoration of Infinite Flexibility)
 • Obnova oplození (Restoration of Impregnation)
 • Obnova společenství se zemí (Restoration of Communion with Eart)
 • Obnova strukturální integrity a funkce (Restoration of Structural Integrity & Function)
 • Obnova vitality generace nervů (Restoration of Vitality of Nerve Generation)
 • Odmocnina mínus jedné
 • Poziční HEPADS (Positional HEPADS)
 • Protilátky vědomí (Antibodies to Consciousness)
 • Reciproční dimenze (Reciprocating Dimensionalities)
 • Restrukturace geneticky modifikované makulární tvorby, která vytváří degenerativní slepotu (Restructuring of Genetically Modified Macular Creation that Creates Degenerative Blindness)
 • Technicky a mechanicky vyvolaná paralaktická paralýza (Technically and Mechanically Induced Parallactic Paralyzation)
 • Trojnásobné sekvenční systémy drogami způsobených scénářů perfekcionismu a šílenství (Trifold Sequencing Systems of Drug Induced Scenarios, Perfectionism & Insanity)
 • TSS / Trojnásobné sekvenční systémy (Trifold Sequencing Systems)
 • Vše je opakem toho, jak to vypadá a nic není opakem toho, jak to vypadá a eliminace a vyhlazení nemoci lidstva (Everything Is the Opposite of What It Appears To Be & Nothing Is the Opposite of What It Appears To Be and The Elimination and Eradication of the Sickness of Mankind)
 • Vtělení prostoru a jako prostor (Embodiment Of and As Space)
 • Vymazání všech tukových buněk, které uzamykají pocity
 • Vymazání všech vyrobených pocitů vtělení (Erasure of all Manufactured Feelings of Embodiment)
 • Vymýcení a ředění všech emočních intenzit a obnovení radosti z vtělení (Eradication & Dilution of all Emotional Intensities and Restoration of the Joy of Embodiment)
 • Vyvolání hluchoty (Invocation of Deafness)
 • Vyvolání slepoty (Invocation of Blindness)
 • Vyvolání smrti (Invocation of Death)
 • Vyvolání stupidity sexuality (The Invocation of the Stupidity of Sexuality)
 • Zdrojové pole pro eliminaci a vhlazení chromatiky času (Source Field for Elimination & Eradication of the Chromatics of Time)
 • Zdrojové pole pro eliminaci a vhlazení nemocí vyvolaných geneticky (Source Field for the Elimination & Eradication of Genetically Impelled Diseases)
 • Zdrojové pole pro eliminaci a vhlazení toxických amalgámů (Source Field for Elimination & Eradication of Toxic Amalgams)

PŘÍKLAD Z PRAXE

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky